ประกาศถึงนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบนี้รับสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ใช่ระบบการรับสมัครสอบ KEPT-Exit
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครสอบ KEPT-Exit เพื่อใช้คะแนนยื่นจบการศึกษา กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครสอบ Kept-Exit สำหรับนักศึกษาที่ประกาศบนเว็บไซต์ https://li.kku.ac.th

Login Here
ลืมรหัสผ่าน (Forgot password)
กู้คืนรหัสผ่าน (Reset Your Password)
สร้างบัญชีเข้าใช้งานใหม่ (Create an account)
(Create an account)